"Bir Değer Öğren ve Hayatında Uygula" adlı e-Twinning projesini başarıyla tamamladı.

TÜBİTAK Fen Lisesi, "Bir Değer Öğren ve Hayatında Uygula" adlı e-Twinning projesini başarıyla tamamladı. Proje kapsamında Azerbaycan'dan bir okul ve Türkiye'den Tekirdağ, Ankara, Şanlıurfa illerindeki beş okulla iş birliği yapıldı. Proje, değerlerin hayatımızdaki önemini vurgularken, kişisel gelişimimize ve ahlaki değerlerin toplumda paylaşılmasının güzelliğine dikkat çekmeyi amaçladı. Projenin temel hedefi, gençlerin evrensel ahlak değerlerini benimsemelerini sağlamaktı. Sevgi, saygı, adalet, dürüstlük, yardımseverlik, vatanseverlik ve sabır gibi değerler gençlerin hayatlarına kazandırılmak istendi.

Etkinlikler şubat, mart ve nisan aylarında toplam altı okul tarafından gerçekleştirildi. Şubat ayında dostluk ve sabır konuları işlenirken, mart ayında vatanseverlik ve yardımlaşma temaları ele alındı. Nisan ayında ise adalet ve sevgi değerleri üzerinde duruldu. Bu tür projeler, gençlerin evrensel değerleri benimsemelerini ve bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamalarını teşvik ederek, daha adil ve sevgi dolu bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır. TÜBİTAK Fen Lisesi ve proje ortakları, bu projeyle gençlerin hayatında olumlu izler bırakmayı başardı.

Okul Müdürümüz Sayın Dr. H. Ahmet YILDIRIM ve okulumuz e-Twinning proje koordinatörü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Halime Canan KARAKAŞ, proje yürütme üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yusuf İNCEL altı öğrenci ile beraber İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şener DOĞAN’a bir sunum gerçekleştirdi.

Sayın Şener DOĞAN, uygulanan bütün değerlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak özellikle vatanseverlik temasında yapılan çalışmanın ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması ve gençlerin bu değeri özümseyerek yetişmesi noktasında temennilerde bulundu.

https://www.instagram.com/reel/C6fpos6optG/?igsh=NXc5M2UweXlkamhx

 

17.05.2024 153

17-05-202417-05-202417-05-202417-05-202417-05-202417-05-202417-05-202417-05-202417-05-2024